‘There is a crack
in everything,
that's how the light gets in'
~ LEONARD COHEN

Privacy verklaring

Licht op relaties neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy beleid van Licht op relaties. Je gegevens zullen nooit aan derden en/of externe partijen worden verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens

Licht op relaties verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Met welk doel gebruikt Licht op relaties de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Voor het maken van facturen en het afhandelen van de betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen in het kader van de afspraken.
  • Om je vragen te kunnen beantwoorden en om je te kunnen informeren over (wijzigingen van) mijn diensten.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Persoonsgegevens inclusief eventuele aantekeningen op mijn computer worden conform regelgeving zeven jaar na de looptijd van het contact verwijderd.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Ethische Code Phoenix

Licht op relaties houdt zich aan de Ethische beroepscode opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Deze code staat op www.phoenixopleidingen.nl. Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure van de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen

Gepubliceerd 01-10-2021

Lees hier meer over de Etische beroepscode